Начало Партньори Контакти English

6-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2016 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Образователна награда

Образователна награда

ERP.BG http://erp.bg/

ERP.BG

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша, които обединяват усилия, за да добавят стойност в образованието. Академията създаде първата в България магистърска програма по бизнес софтуер „Бизнес анализ и ERP решения“. Организира безплатни лекции в УНСС, СофтУни и ПУ „Паисий Хилендарски“. Целта на организацията е да обучи кадри за ERP бранша, давайки на студентите реални практически знания. Партньори в нея са водещи български и световни компании, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на студентите: http://erpacademy.bg

FEBA Alumni (Сдружение на завършилите Стопански факултет), СУ - София. http://www.careerit.org/Pages/default.aspx

FEBA Alumni (Сдружение на завършилите Стопански факултет), СУ - София.

Целта на проекта "Кариера в ИТ" (CareerIT) е да обхване учениците от средните училища (15-19 години) в отдалечени и икономически изостанали райони (предимно от Северозападна и Североизточна България, които са с най-неблагоприятни икономически показатели в ЕС), както и младежи, застрашени от маргинализиране заради бедността, в която живеят семействата им. Чрез обучение по ИТ, предприемачество, кариерно развитие и менторство се цели да се намали големият контраст в знанията и уменията на младежите от различни региони на страната. За да бъдат обхванати учениците, се работи с учителите им по Информатика и Информационни технологии. В проекта участват 41 училища.
Партньори:
Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"
СУ "Св. Климент Охридски"
Основни дейности:
1. ИТ обучение, Дигитални компетентности и ИТ умения: използват се ресурсите на програмата Microsoft Imagine Academy, както и множество обучения на място в училищата. Всички ученици получават Сертификат за преминато обучение за основни ИТ продукти, които се изискват от бизнеса, както и възможност за професионална световнопризната сертификация (MOS,MTA) след полагане на изпит;
2. Обучение по предприемачество по специално създадена програма
3. Кариерно развитие и менторство: ангажирани са членове на ФЕБА Алумни от различни бизнес направления, които споделят своят кариерен път (сектори: ИТ, Банки, Здравеопазване, Енергетика, Хранителна индустрия и ритейл)
Чрез проект „Кариера в ИТ“ са достигнати 25 000 ученици от региони, в които нивата на младежка безработица са много високи, бизнесът и възможностите за кариера са силно ограничени поради липсата на високопроизводителни индустрии, перспективите за младежите са краткосрочни, преобладават предимно ниско платените възможности за заетост, планира се миграция. Традиционно фокусът в тези региони на България е много малък, тъй като цената за реализиране на активна и ангажираща кампания е много висока.
Сайт на проекта: http://www.careerit.org/Pages/default.aspx

Free Trainings http://innovationcenter.tech/tech-4-kids/ ; http://2016.java2days.com/trainings/

Free Trainings

Уважаемо жури,
Ние от екипа на Free Trainings Ви представяме една от първите инициативи в България, които осигуряват безплатно обучение по програмиране за ученици, студенти и всички начинаещи специалисти в сферата на информационните технологии. Това е единствената инициатива у нас, която осигурява безплатен достъп до множество чуждестранни и български лектори в областта на софтуерната разработка като част от международния форум Global Tech Summit.
Free Trainings стартира още през 2009 г. в рамките на първото издание на Java2Days. През следващите години се развива и се доказва като една от най-мащабните инициативи, предлагащи напълно безплатно обучение в областта на софтуерните технологии.
За повече от 10 години над 5000 младежи се включиха в безплатните обучения. Завършилите курсове по наши проекти продължават да се развиват в сферата на информационните технологии и се реализират в големи компании както в страната, така и в чужбина.
В рамките на Free Trainings сме реализирали множество проекти, сред които Тech4Kids, подкрепено от Президентството на Република България и Open Academy. Смятаме, че младите са най-преспективният отрасъл на България. Информационните технологии са най-сигурният път към превръщането на страната ни в конкурентоспособна европейска държава.
Иновативната работилница по програмиране за деца Tech4Kids, която се проведе на 14.11.2016 г., беше открита лично от д-р Анна-Мари Виламовска, секретар на Президента на Република България за иновативна и здравна политика. За нас е огромна чест, че получихме тази подкрепа. Горди сме, че усилията които полагаме от толкова години насам не остват незабелязани.
Инициативата Open Academy, успя да набере огромна популярност с подкрепата на eSkills for Jobs. По този начин успяхме да изпълним целта си да привлечем голям брой курсисти. Безплатното обучение цели да насърчи амбициозните хора да се развиват в областта на информационните технологии. В обучението се включиха начинаещи от всички възрасти, от всеки край на страната. Това бяха хора, които избраха да вложат времето и енергията си в учене.
Мисията ни е винаги да предлагаме обучения от висок клас и изключително атрактивни събития. Работим упорито, за да бъдем винаги в крак с новите тенденции и да предлагаме услуги, съобразени с водещите технологии.
Обществено ангажирани сме както с развитието на младите, така и с развитието на бизнес средата, като организираме различни семинари и обучения в тази посока. Успешно провеждаме политика на сътрудничество с редица международни компании.
Участваме в този конкурс, защото за нас е важна не победата, а посланието което носи нашата кандидатура. Апелираме все повече компании да подпомагат развитието на софтуерните специалисти, защото те са основен актив за ИТ индустрията.
MNKnowledge http://www.mnknowledge.com

MNKnowledge

През 2016г. екипът на MNKnowledge създаде обучението „Подбор и развитие в социалните медии“ като естествено продължение на единствената по рода си в страната модулна серия на “IT recruitment” тематика (1), която развива в последните 3 години.
Целта, както на цялата серия, така и на визираното обучение, е да превърне подбора на IT специалисти в разумен, логично обоснован и ефективен процес, ключово съпътстващ дейността на всяка една компания.
Защо?
Турбулентният характер на софтуерната индустрия утвърди подбора на кадри като първостепенно дефиниращ нейния прогрес.
В среда, обусловена от недостатъчно /като брой и качество/ подготвяни специалисти и постоянно нарастваща конкуренция, лицата ,извършващи подбора, т.нар. „рекрутъри“, са изправени пред редица предизвикателства.
На първо място, от тях се очаква да скъсят дистанцията, съществуваща между тях и IT кадрите, чрез технологично компетентна комуникация. (2)
Също така, рекрутърите са тези, които трябва да достигнат до правилните хора в точния момент и по подходящ начин. Най-често те са отговорни и за изграждането на позитивния имидж на компанията, която представляват.
Къде се случва успешният подбор?
Днес, повече от всякога, процесът по подбор на IT кадри се случва в дигиталната среда на социалнтие медии – по-бързо, по-евтино и по-ефективно.
LinkedIn, Facebook, Twitter… За рекрутърите всяка една медия е своеобразна база от данни.
„Подбор и развитие в социалните медии“
Обучението гарантира на преминалите през него адекватно поведение в социалните медии по отношение на извършвания подбор на кадри. По-долу са изредени част от основните акценти в модулите:
• Преглед на най-често използваните за подбор социални медии и техните особености – LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp и др.
• Представяне на основни маркетинг инструменти – Hootsuite, Buffer, Yammer и др.
• Инструменти за подбор - Rapportive, Prophet, Sidekick и др.
• Особености на “Recruitment SEO” – TagCrowd, Inbound Links и др.
• Силата на Boolean търсенето – ключови думи и оператори
• Работа с X-ray Goggles– стрингове, команди и др.
• Търсене в GitHub и StackOverflow
• Стратегии и политики за изграждане на атрактивен и нестандартен корпоративен имидж
• Стилистика на обявите за работа
Серията от модули дава на рекрутърите знания, с които времето им, прекарано в социалните медии, е целенасочено и резултатно.
(1), (2) Предхождащото обучение – „Достъпни технологии за лица, подбиращи персонал“ – беше отличено в Националния конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България, организиран от Euroguidance през 2015г. Неговата задача е да представи на ангажираните в подбора на IT персонал голяма част от най-модерните технологии на достъпен език.

SQL Master Academy http://sqlmasteracademy.com/

SQL Master Academy

SQL Master Academy e обучителен център, основан от международно признатия SQL Server експерт Маргарита Наумова, който има за цел да предостави на специалистите в областта на SQL Server и BI възможност да систематизират, профилират и задълбочат знанията и уменията си.

Академията предлага 24 различни курса, повечето от които са с фокус върху SQL Server, а други са насочени към облачните технологии, BI и ITIL. Всеки курс включва практически примери, лабораторни упражнения и демонстрации.

В областта на BI Академията работи в партньорство със SolidQ, благодарение на което разполага в портфолиото си с професионални курсове в сферата на Data Quality, Multidimensional Design, SSAS, ETL и SSIS.

SQL Master Academy предлага и работни семинари за дизайн на SQL Server решения, както и обучения по индивидуални изисквания на клиентите.

Курсовете в SQL Master Academy

Понастоящем, Академията провежда курсове в следните направления:

 • SQL Server Fundamentals;
 • SQL Server Mastering;
 • SQL Server Deep Dive;
 • Database Design;
 • Business Intelligence;
 • ITIL.

През 2016 г. общо над 200 специалисти от България и чужбина преминаха успешно обученията на SQL Master Academy. Така общият брой на завършилите курсисти на Академията надвишава 1200.

Завършилите Академията успешно заемат позиции, като: администратори на бази данни; разработчици на бази данни; BI разработчици; архитекти в областта на бизнес анализите; архитекти в областта на Data Platform решенията, включително в облака; както и актуалните Data Stewards, които се занимават със статистически анализ на данни, моделиране и машинно обучение.

SQL Master Academy планира пускането на онлайн платформа за своите обучения в началото на четвъртото тримесечие на 2017 г., за да направи курсовете по-достъпни за много по-широка аудитория, включително извън България.

Какво отличава SQL Master Academy

 • Основателят на Академията Маргарита Наумова е SQL Server Microsoft Certified Master – това е най-високата Microsoft сертификация, каквато притежават едва няколко десетки души в света.
 • Академията е тясно специализирана в SQL Server и е ръководена от един от световните топ експерти по SQL Server.
 • Академията сама създава учебното съдържание на своите курсове с цел максимална практическа насоченост и максимална полза за студентите, приложима веднага след приключване на обученията.
 • Курсовете са с уникално образователно съдържание и примери от реалната практика, както и богат набор демонстрации и лабораторни упражнения.
 • Обученията могат да бъдат както целодневни, интензивни и с продължителност от 3-5 дни, за максимално фокусиране върху учебната програма, така и в по-разпределен във времето график.
 • Академията предлага курсове за всякакви нива – от начинаещи до мастър класове.

SQL Master Academy е част от портфолиото на Инспирит – първата българска компания, чиято експертиза е изцяло насочена към SQL Server. Компанията е създадена с предмет на дейност консултантски услуги и обучения в областта на SQL Server и BI. Екипът ѝ е реализирал над 50 проекта за клиенти в Норвегия, Дания, Великобритания, Швеция, Германия и България. През 2016 г. компанията утрои екипа си.

Маргарита Наумова е основател на българската група на потребителите на SQL Server. Тя е и част от екипа, който създава Microsoft University в Норвегия.

За повече информация:

sqlmasteracademy.com

facebook.com/SqlMasterAcademy

linkedin.com/company/2027720

inspirit.bg

Start It Smart | Pre-Accelerator http://startitsmart.com/

Start It Smart | Pre-Accelerator

Start It Smart | Pre-Accelerator е 10-седмична супер интензивна обучителна предприемаческа програма, обучила над 260 иновативни стартъп компании до днес, събрали инвестиции на обща стойност от над 2 млн. евро. Обучителната програма включва над 55 задълбочени уъркшопа в 5-те основни бизнес направления - Business Development, Customer Development, Product Development, Team, Fundraising. Участниците имат достъп и до широка мрежа от български ментори - предприемачи, инвеститори, директори и професионалисти.

През 2016 година Start It Smart | Pre-Accelerator проведе Сезон 5 - най-успешното издания на своята обучителна програма, в която присъстваха общо 55 души формиращи 17 иновативни стартъп екипа. Предприемачите преминаха през 10-седмичното предизвикателство, внимателно подбрани, водени от най-добрите лектори в бизнеса, технологиите, маркетинга и продажбите. Програмата беше актуализирана с разнообразни активности и работилници, включeни бяха нови ментори и нетипични формати събития. Повече от всякога екипът на Start It Smart работи отблизо с екипите и станахме свидетели на най-големия прогрес в историята на Преакселератора. Стартъп компаниите постигнаха великолепно развитие и показаха напредък чрез продуктовите си валидации и партньорства. Доказателство за това са повече от 50 000 лева приходи, постигнати от стартъп екипите.

Start It Smart | Pre-Accelerator заслужа наградата, защото е проект, който вече 6-та година подкрепя българските иновативни предприемачи и развитието на новите технологии. Като допълнение, през 2016 година Сезон 5 илюстрира с пълна сила значимостта на програмата за родните стартиращи компании и предприемаческата екосистема в нашата страна.
VMware http://www.vmware.com

VMware

VMware вече 9 години инвестира в повишаването на знанията на ИТ специалистите в България. Образователната програма VMware IT Academy е продължение на активното сътрудничество с водещите университетите у нас и на ангажираността към развитието на българското образование.
Чрез IT Academy VMware дава на студентите достъп до висококачествено образователно съдържание, потенциал за сертифициране и опит с VMware технологии, използвани от 97% от Fortune Global 500 компании и 500,000+ клиенти. Глобалната мрежа от членове на IT Academy са над 200 и включва международно признати университети.
VMware IT Academy предлага обучения по виртуализация, инсталиране, конфигуриране и управление на виртуални сървъри и дава възможност за запознаване с най-популярните продукти на VMware. След успешно приключване на курса, завършилите получават сертификат, който им дава право за явяване на изпит за квалификация VMware Certified Professional (VCP) на 70% по-ниска цена от редовната. Преминаването на един такъв квалификационен курс, който е предпоставка за явяването на изпит, струва между 3 и 7 хиляди долара в неакадемичните квалификационни центрове.
Инвестицията на VMware в това начинание е огромна. Тя се състои в безплатни лицензи за необходимия за учебни цели софтуер (Workstation, Fusion и др.), разработването на учебния материал от висококвалифицирани специалисти, редовното обновяване на материалите за подготовка, които включват лекции, упражнения, изграждане на виртуализационни среди, подготовка и сертифициране на университетски преподаватели, непрекъсната подкрепа за членовете на програмата и други.
Сертифицирането в областта на виртуализационните технологии е предпоставка за вълнуваща кариера в областта на ИКТ. VMware сертифицираните специалисти се наредиха сред най-високо платените експерти - компаниите виртуализират своята ИТ инфраструктура и все повече местят своите бизнес операции в облака. Студентите, сертифицирани като VMware експерти, притежават обширно разбиране за продуктовото портфолио на компанията и са търсени специалисти в компаниите, ползващи продукти на VMware. Според проучване на Pearson Vue изпитите за сертифициране за VMware са в топ 3 на предпочитаните сертификационни изпити през 2015 година.
В България първият член на програмата на присъединява през 2013 г. СУ "Св. Климент Охридски" е първата одобрена институция, която става част от мрежата на VMware IT Academy. Година по-късно (2014 г.) VMware откри ИТ академия и в Нов български университет. В процес на подготовка за присъединяване към програмата са ТУ София, ТУ Пловдив, ТУ Варна и ТУ Русе. До днес в програмата са обучени над 500 студенти, като продължителността на курса е минимум 40 учебни часа.
Доказаните ползи от съществуването на VMware IT Academy включват възможност за по-добра реализация на студентите на пазара на труда, по-висок статус на самото учебно заведение като прогресивно и предлагащо модерно образование, по-широка експертност на самите преподаватели, достъп до глобална мрежа от водещи учебни заведения с възможност за сътрудничество с тях. Членството на университетите в IT Academy е безплатно, но от своя страна, университетите имат право да решат дали в техните изградени обучителни центрове провеждането на курсовете да е безплатно или платено. Така някои решават да оставят обучението безплатно за студентите си, но платено за завършили и вече заети в индустрията. Това е възможност за университети да генерират приходи, които да реинвестират в своята учебна дейност.

Академия за таланти по програмиране http://atp.bfu.bg

Академия за таланти по програмиране

Димитър Минчев е преподавател в Център по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. Доктор по специалност Информатика получава през 2012 от Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките. Създател и ръководител е на Академията за таланти по програмиране към Бургаски свободен университет. Образователна инициатива, предназначена за ученици и студенти, целяща да събуди и запази интереса на обучаемите към програмирането и да подготви следващите български шампиони по ИТ. Вече пет поредни години организира обучение по програмиране в град Бургас.
Обучението е организирано в тематични школи за начинаещи, напреднали и експерти:
1. Школа по основи на програмирането, покриваща учебната програма на Telerik Kids Academy, базирана на езика C++ и подходяща за начинаещи.
2. Школа по разработка на настолни и мобилни приложения, предназначени за платформите Windows и Phone, базирана на езика C# на Microsoft и подходяща за напреднали.
3. Школа за писане на уеб приложения, базирана на платформата ASP.NET на Microsoft и подходяща за експерти.
4. Школа за създаване на мултиплатформени мобилни приложения, предназначени за телефони Android, iPhone и Windows Phone, базирана на XAMARIN технологията на Microsoft.
За повече информация http://www.minchev.eu и http://atp.bfu.bg

Александър Анриев Георгиев http://www.espr1t.net/me.html

Александър Анриев Георгиев

Сайътът informatika.bg съдържа материали за подготовка за състезания по информатика, а както и за курсове в университета, написани на достъпен език. На него биват обявявани предстоящи състезания, интересни линкове, а съвсем скоро ще има и система за оценяване на решения на задачи. Освен стандартните за състезателното програмиране теми като например "Сложност на Алгоритми", "Индексни Дървета", "Двоично Търсене", на сайта има и няколко специални страници, най-популярните от които са Задачи от Интервюта и Логически Задачи - които сумарно през изминалата година събраха почти 50,000 виждания. Самият сайт вече е посетен почти 150,000 пъти, като всяка година броят посетители нараства над двойно.
Заглавна страница: http://informatika.bg/
Страница със задачи от интервюта: http://informatika.bg/interviews
Страница с логически задачи: http://informatika.bg/logic

Бъдители http://buditeli.bg/

Бъдители

„Бъдители“ имат за цел да подпомогнат образователния процес на студенти, ученици и личности от всякаква възраст, мотивирайки и ориентирайки ги за професионалния живот. Под формата на разчупени и иновативни лекции те споделят за пътя, изминат от училище до това, което са сега: Бъдител.
Владимир Лъчезаров Станчев, администратор на медиен Канал „На живо Технически университет - София“ в YouTube. http://asis.slance.eu/

Владимир Лъчезаров Станчев, администратор на медиен Канал „На живо Технически университет - София“ в YouTube.

Технологията   „Селфи-Видео-Лекция“ е средство за безплатно създаване на видеозапис самостоятелно изготвен от автор – преподавател, съдържащ  информация от част на екрана на компютър и коментиращия образ на автора-преподавател. За да се изпълни технологията е достатъчен персонален компютър с вградени web-камера и микрофон управляван от предложен за целта комплектуван безплатен софтуер .

Чрез технологията „Селфи-Видео-Лекция“ всеки, който желае да  създаде безплатно видео-лекция, е в състояние  (от своя компютър) да изготви  видеозапис със собствен звуков коментар и образ, и информация базирана на презентация или действия в част от екрана на компютъра.

Целта на технологията „Селфи-Видео-Лекция“ е чрез  демонстрация на комбинация от примерен безплатен за ползване софтуер, да се привлекат преподавателите към лесно създаване на „Селфи-Видео-Лекции“ и така рязко да се повиши качеството на обучението. Съществено в тази безплатна технология за само-записване на лекции е, че допуска свободен избор и комбиниране на софтуер.

Искаме ли студентите да останат българи в България?
Най-привлекателни за студентите са лекциите от видео-екран с пауза, връщане назад, повторение и с коментиращия образ   на преподавателя.

Нека да изградим библиотеки от достъпни видео-лекции, както е в УНИВЕРСИТЕТИ   ЛИДЕРИ (https://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/) и в успешната в интерактивното обучение Южна Корея   –  Samsung, Hyundai, Kia,…

Възможно е, чрез  технологията  „Селфи-Видео-Лекция“, отново след 1970-те години, да бъдем световни лидери в обучението чрез  внедряване  на  ефектни информационни технологии.

Технологията е реализирана в 2016 г. и не включва организационни задачи, като събиране на информация за приложението си. За  технологията са информирани по подходящ начин  практически всички университети. Пример на приложение на технологията може да се види от https://www.youtube.com/watch?v=uGp13OlBtGo
 Помощна информация може да се получи от http://asis.slance.eu/images/Selfie-Video-Lecture.pdf

Автор на свободната за ползване  безплатна технология „Селфи-Видео-Лекция“ е Владимир Л. Станчев,   администратор на медиен Канал „На живо Технически  университет - София“ в YouTube.

 

Даскал България АД http://www.daskal.eu

Даскал България АД

Даскал България АД стартира своята дейност преди около година в България а работата по софтуера преди около 1.5г. Ние сме Едтек компания, която е изградила виртуална класна стая а в момента изграждаме и LMS. Виртуалната класна стая позволява на един ученик или клиент да има частни уроци или курсове при своя учител на живо в реално време и всичко да бъде интерактивно а не като презентация в един уебинар. Така благодарение на този инструмент всеки ученик може да има достъп до най-добрите учители независимо от мястото и времето. Това става благодарение на инструментите, които са изградени и които могат да се видят от видеата на сайта ни. Системата може да се използва и от училища за консултации, подготовка за олимпиади, кръжоци, или по програмата "твоят час" за лекции с интересни лектори. А по време на грипни и дървени ваканции съвсем спокойно може да замени и релното училище:). Всичко е направено на най-новата технология - WebRTC. На учениците и училищата не им трябват никакви допълнителни устройства или да инсталират нещо. Само компютър с камера и интернет. Предвид функционалностите на палтформата, ние предлагаме и курсове за възрастни и системата може да се изпозлва дори за обучение на персонала на фирмите.
През Декември месец стартирахме един съвместен проект с Инвестор Медиа Груп. Благодарение на тяхната подкрепа всички БГ училища и учители ще могат да използват нашата платформа напълно безплатно до края на 2017г. Само з апо-малко от месец вече имаме над 20 училища, които заявиха своето желание да използват платформата а също и Техническия университет в Габрово. Вече имаме над 550 регистрирани учители.
-- Чрез Американския ни бранд бяхме избрани за финалисти за innovation award на BETT Asia 2016. BETT е едно от най-големите образователни събития в света. Това е голямо признание за нас, защото като технология и функционалности имаме много по-добър продукт дори от Blackboard Collaborate.
-- Току що бяхме приети в Акслераторската програма на Фейсбук - FB Start
-- Декември месец вече стартирахме и в САЩ под бранда www.yourtutor.us а до края на месеца ще стартираме и в Германия и в Австрия.
 

Ивелина Балабанова, Георги Георгиев,Технически университет - Габрово, Главен асистент, Асистент http://www.tugab.bg

“I&G Signal Filtering & Neural Identification” е иновативен проект с образователна цел, в който се сливат науката и съвременните комуникационни системи за пренос на данни на далечни разстояния. Създатели на проекта сме Ивелина Балабанова и Георги Георгиев, преподаватели в Технически университет – Габрово. Предназначен е за студенти в бакалавърска и магистърска степени изучаващи специалности в сферата на телекомуникационните и информационни системи и технологии. Проектът предоставя възможност на обучаемите да извършват компютърно моделиране, изследване и анализ на цифрови филтри с помощта на различни методи, алгоритми и математически апарати чрез WEB базирани приложения за отдалечен достъп през глобалната мрежа Интернет. Да бъдат въведени в света на изкуствения интелект, представен чрез имитиращи човешката мозъчна невронна система изкуствени невронни мрежи и адаптивни невронно-размити интерфейсни системи, и негови приложения при моделиране на цифрови филтърни структури и идентификация на полезни носещи сигнали със синусоидална, правоъгълна, триъгълна и трионообразна форми с насложени странични шумове. Студентите придобиват знания, умения и способности да оценяват и обезпечават работата на отделни структурни звена в реални телеизмервателни комуникационни системи и подобряват качеството на цялостното информационно обслужване. При разработване на проекта са използвани софтуерни продукти и програмни инструментариуми за цифрово моделиране и реализация на сигнална шумова идентификация, стимулиращи въображението, креативността и творческата изява на обучаемите чрез приложения с интерактивен, интуитивен, достъпен, разбираем графичен потребителски интерфейс.
Проектът е модулно разделен в четири части като модул №1 позволява на студентите да моделират и изследват поведението на различни типове цифрови филтри, да анализират и оценяват въздействието на зададените параметри върху филтърните характеристики в програмна среда LabVIEW. В модул №2 се реализират аналогични процедури в MATLAB. Обучаемите могат да създават изкуствени невронни структури за компютърно моделиране на цифрови филтри. Модул №3 дава възможност за извършване на анализ на статистически данни за сигнали с насложени шумове преди и след филтриране, да редуцират нивото на шума с приложение на техни линейни невронни модели в LabVIEW и MATLAB среди. Въз основа на анализираните резултати обучаемите да определят и изберат най-подходящ метод за цифрова филтрация за конкретен тип шум. Последният модул е предназначен за синтезиране на многослойни изкуствени невронни модели и адаптивни невронно-размити интерфейсни системи за шумова идентификация. За всеки от модулите на проекта са разработени практически уроци и внедрени лабораторни упражнения за обучение на студенти във Висши учебни заведения.

Компютърна академия IT STEP http://www.itstep.bg

Компютърна академия IT STEP

В днешни дни децата се сблъскват с технологиите на много ранна възраст. Още от съвсем малки боравят с таблети, компютри и мобилни телефони изключително умело. В бъдеще те ще използват технологиите като инструмент, който да подобри живота им. Според редица проучвания, много от професиите, които бъдещите поколения ще упражняват, все още дори не съществуват. Затова е от ключово значение образователната ни система да ги подготви за този нов свят, но това за момента това не се случва достатъчно пълноценно.
Ето защо ние от компютърна академия IT STEP създадохме Малката компютърна академия, която представлява компютърна академия за деца между 8 и 14 годишна възраст. Младите ни преподавателите – практици обучават децата да разработват интернет – сайтове, да моделират и програмират роботи, да създават собствени игри, да правят анимации, безопасно да използват търсачките, да правят професионални фотографски видеа и снимки, и много други неща. Изключително горди сме, че за една година, откакто академията отвори врати в България, успяхме да обучим над 100 деца в различните форми на обучение, които предлагаме. Децата от малката ни академия с радост и ентусиазъм се включват в различни благотворителни инициативи, за които приготвят дигитални картички и други проекти, насочени към деца в нужда.
През изминалата година организирахме над 20 безплатни открити уроци за деца на разнообразни теми, сред които: как да си направиш сайт, дигитално рисуване с Photoshop, създаване на игри, основи на програмирането и много други, в които взеха участие близо 300 деца. През лятото на 2016 г. организирахме 6 смени на летни училища за деца, в които изучаваха езици, дигитални и меки умения. Програмата на обучението през лятото включваше уроци по създаване на игри чрез програмата Kodu, уеб програмиране, презентационни умения, японски език, цифрова фотография, арт студио и много други.
Изключително горди сме, че подпомагаме за развиването на дигиталните умения у младото поколение, а за идната година си поставяме за цел да обучим още повече бъдещи програмисти, уеб дизайнери, мрежови инженери и много други.

Мусала Софт http://www.musala.com/community/building-with-coding/
Building with coding преквалифицира хора с математически профил и образование в сферата на архитектурата, строителството или геодезията в софтуерни инженери.

Building with coding е създадена от Мусала Софт през 2014 година след проведено проучване на пазара на труда, което установи липса на кариерно развитие и висок процент на безработица сред професионалистите, завършили някоя от посочените по-горе специалности. Нашата първоначална хипотеза, че студентите, завършващи архитектура, строителство или геодезия могат лесно да направят преход към ИТ сферата благодарение на придобитите вече знания в университета и аналитичното мислене, което притежават, се доказа като повече от успешна. В своята тригодишна история, Building with coding бе призната като една от най-добрите школи за развитие както на знания и умения, така и на практически опит в областта на информационните технологии.

Building with coding се състои от четири модула с вечерни и съботно-неделни курсове по методология, разработена от Бисерка Йовчева – носител на Специален приз за приноса си в ИТ от BAIT Awards 2015г. По време на модулите участниците следват теоретични и практически сесии с професионален лектор. Курсът включва също така и индивидуална онлайн подготовка, която се фокусира върху практическото използване на придобитите знания и умения. Целта на Building with coding е студентите да придобият знания и умения в: стандартни езици за програмиране (като C / C ++), алгоритми и тяхното прилагане при решаване на практически проблеми, основни структури от данни, основи на обектно ориентираното програмиране и др. Важна характеристика, която определя Building with coding като една от най-добрите съществуващи практики е, че след преминаване на курса, студентите са в състояние да прилагат придобитите знания и да направят плавен преход между различни технологии (например от C ++ към Java) и методологии.

Building with coding постига положителни резултати не само в развиването на умения за програмиране и в обогатяването на знания, но и осигурява реални възможности за кариерно развитие в Мусала Софт. Всяка година Мусала Софт наема 50% от завършващите курса Building with coding. От началото на инициативата, 30+ от най-добрите участници са се присъединили към нашия екип. Статистиката показва също така, че по-голямата част от участниците в Building with coding успяват да започнат и развият професионалната си кариера в сферата на ИТ. По този начин Мусала Софт успешно затваря кръга на осигуряване на висококачествено образование и създаване на възможности за придобиване на ценен практически опит.

Друг ключов фактор за успеха на Building with coding са утвърдените дългогодишни партньорства, които Мусала Софт има с водещи образователни институции и преподаватели. За да постигаме високите цели, които си поставяме, ние привличаме най-добрите учители и преподаватели в областта и комбинираме иновативни методологии и предизвикателни задачи. Не на последно място, силно вярваме, че практическата насоченост на Building with coding и възможността, която Мусала Софт предлага като работодател, е от голяма полза за дългосрочна кариера.

Мусала Софт ще продължи да развива и разраства инициативата Building with coding. Разширяваме екипа си с вдъхновяващи учители и лектори, обновяваме програмата ежегодно и търсим нови професионални групи, които биха проявили интерес да се преквалифицират в софтуерни инженери.
НетРево ООД http://www.Studentite.BG

НетРево ООД

Казвам се Адриан Димитров и с колегата ми Валери Драганов, след повече от 3 години усппяхме да реализираме проекта " Студентската мрежа на България" . Той представлява първата онлайн среща на всички български студенти, без значение от кой университет са и в коя специалност учат. Проектът има за цел да обедини не само студентите, но и всички преподаватели на едно място, за да ги направи една идея по-близки един до друг, за да подобри общуването между тях и в крайна сметка взаимно да търсят отговорите на въпросите, които ги вълнуват.
След повече три години опити, проектът Студентите.BG , в крайна сметка е реализиран с помощта на НЛКВ към БАН. Самата платформа е различна и впечатляваща поради това, че носи обединителен характер за студентското общество изобщо. Тук всеки един студент може да получи помощ – и от колегите, и от преподавателите си. Това става възможно благодарение на специализирана категория на платформата - колегиална помощ. В нея има научни области, за които се абонирате и които можете да следите в реално време – например в областта на икономиката, на математиката и т.н. В дискусионните форуми те могат да обсъждат не само учебния материал и живота в университета, но и този извън него – да се дават предложения за общи срещи, да се съветват за летни бригади, стажове, курсове и специализации. Платформата позволява и свободно споделяне на помощни материали, което ще улесни самостоятелната подготовка на учащите, но най-вече ще ги сплоти, ще ги научи да бъдат услужливи и в помощ един на друг, защото точно така се строи и се постигат успехи, заедно и с поглед напред към бъдещето! Последно, но не по важност, Студентската мрежа на България има и специализирана секция за публикуване на обяви. Тук всеки посетител на платформата може свободно да публикува обяви насочени към студентското общество в определни категории. На студентите пък предлага възможността, да си намерят работа или специализиран курс, който да ги предвижи една крачка по-напред към професионалното им развитие.

Разбира се, Студентската мрежа на България предоставя вход на всеки студент напълно безплатно. Веднъж регистрирал се, студентът получава право да използва цялата функционалност на платформата. Освен това, той автоматично бива абониран за всички новини и събития, свързани с неговите интереси. Платформата разполага със свободни форуми по всяка една изучавана научна област в страната. Освен тях, всеки един регистриран студент може да зададе директен въпрос, до всички негови колеги в България, изучаващи или преподаващи в същата научна област. Отскоро студентската мрежа предлага и над 150 видео урока по висша математика, напълно безплатно. За период от шест месеца в студентската мрежа има регистрирани 6000 потребители, като в момента се гради и нова още по-функционална версия.Платформата е изградена изцяло от нулата, без използване на готови системи. Главната цел е взаимопомощ м/у студентите и лесен достъп до безплатни образователни материали.

Студентите.БГ разполага и с образователни канали, като те биват четири вида: Собствени, партньорски, преподавателски и студентски. В тях могат да се публикуват както видео, така и текстови лекции и уроци по всички научни области.

 

Програмиста АД http://www.programista.bg

Програмиста АД

Създадена през лятото на 2013 г. в Пловдив, "Програмиста“ АД бързо навлиза в ИТ индустрията, благодарение на иновативния си подход при разработване на софтуерни решения и на енергичния си, образован и талантлив екип. Скоро след създаването си, компанията открива и клон в София, а днес е работодател на близо 300 висококвалифицирани специалисти и има още офиси във Варна, Велико Търново, Благоевград, Свищов и Ниш, Сърбия.

"Програмиста“ АД е ежегоден инициатор на стажантски програми, практики и обучения за студенти и млади специалисти. Всяка година в компанията постъпват десетки стажанти, по-голямата част от които остават на работа на трудов договор или биват наети като младши програмисти в други компании от бранша. Десетки са и служителите, които са докторанти или имат придобита докторска степен по Информатика и Компютърни науки. Много от тях, успоредно с професионалните си ангажименти, изявяват талантите си в академичните среди като лектори в престижни български университети и частни академии в страната. Така компанията има поглед както върху академичната екосистема в областта на информатиката и информационните технологии, така и върху корпоративния свят и високите изисквания на компаниите при подбора на ИТ специалистите.

С цел подпомагане на държавното образование, "Програмиста“ АД създаде партньорски взаимоотношения с факултета по математика и информатика (ФМИ) на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“ (ВТУ). В резултат на това партньорство, през 2016 г. преподаватели във ВТУ и научният екип на компанията разработиха съвместно изцяло нова програма за 4-годишна бакалавърска специалност по софтуерно инженерство. Целта е студентите да завършват университета със солидни практически познания и да могат да се реализират професионално още със завършването на обучението си или с встъпването си на стаж в избрана от тях ИТ компания. Образователната програма е разработена така, че да може да бъде адаптирана към специфичните нужди на всяко проявило интерес държавно висше учебно заведение.

Общо 33-ма студенти се обучават от октомври 2016 г. по иновативната програма. В началото се преподава интензивно и приоритетно техническо ноу-хау, като всяка следваща година практически ориентираните дисциплини отстъпват на теоретичните. Изучават се общо 49 дисциплини, от които 28 задължителни, 16 избираеми и 5 факултативни.

Инвестициите в новата специалност включват изготвянето на обучителните материали, преподавателската дейност на висококвалифицирани служители на компанията, както и финансовите средства за технологичното обезпечаване на залите и на обучителния процес. Всичко това е безвъзмездно дарение от компанията за ВТУ.

Специалността беше официално открита и приветствана от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев на 3 октомври 2016 г. В момента се водят преговори с още няколко учебни заведения от системата на средното и на висшето образованиe, проявяващи интерес към въвеждането на софтуерно инженерство в обучителните планове.

Образователната система е лична отговорност на всяка една компания в бранша. ИТ специалистите и компаниите трябва да се стремят по-активно да си партнират с държавните училища и университети. Това ще допринесе идното поколение програмисти да надгражда постигнатия имидж на България като дестинация с високвалифицирани и умеещи ИТ кадри и устойчиво да продължава да развива ИТ сектора като структуроопределящ за българската икономика.

Повече за инициативата: http://ow.ly/xMZD30828Wn

СУ - ФМИ - Магистърска програма "Технологично предприемачество и иновации в ИТ" http://dse.fmi.uni-sofia.bg/msc-teiit-bg.htm, http://www.teiit-bg.com/

СУ - ФМИ - Магистърска програма "Технологично предприемачество и иновации в ИТ"

Магистърската програма „Технологично предприемачество и иновации в ИТ“ е първата акредитирана магистърска програма в областта на Технологичното предприемачество и иновации в ИКТ в Източна Европа. Тя е създадена съвместно с Университета в Бъркли – Калифорния и е подпомогната от високо-технологичната фирма „Интел“ след предварителни обучения през 2006 година и посещения на членове на преподавателския екип в Университета в Бъркли през 2007-2009 година. От стартирането си през 2007 г. (с прекъсване 2012г.-2015г.) по програмата са обучени повече от 300 магистри и 9 докторанти. Завършилите програмата са създали повече от 50 студентски и докторантски стартиращи компании с повече от 80 високотехнологични работни места (повече информация – в приложения файл).
Студенти и преподаватели от програмата са:
(1) Активни участници с множество награди в световни състезания по предприемачество и хакатони: Intel Challenge, BizBarcelona, JA-YE, NASA International Space Apps Challenge и др.
(2) Членове на редица международни комитети, като BizBarcelona Global Nominating Committee, JA Bulgaria, САИ.
(3) Участници в международни обучения и летни школи в Европа, Азия и Америка.
За подпомагане на обучението е създадена Лаборатория по технологично предприемачество и иновации към ФМИ - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Тя е резултат от успешното сътрудничество с Фондация „Инополис“, Република Южна Корея.
Част от създадените студентски стартиращи компании около 10 са много активни и са създали повече от 80 високотехнологични работни места в страната, като:
• Komfo - http://www.komfo.com
• Imagga - http://www.imagga.com
• Gymzap - http://www.entrepreneurship-center.uni-muenchen.de/lab/alumni-teams/gymzap/index.html
• WebMotion -http://www.webmotion.bg
• ThreeChess - http://www.threechess.com
• Robopartans -http://www.robopartans.com
• EssenceWorks -http://www.essenceworks.com
• Dreamix -http://www.dreamix.eu
• Emmo http://my-emmo.com/
Магистърската програма има сключен договор за обучение с Университета в Тренто, Италия за обучение на студенти и обмен на преподаватели. По програмата се обучават студенти от различни университети и държави по Европейска програма "Еразъм+".
http://www.fmi.uni-sofia.bg/education/magisters/mag-programi-fmi-2016-2017/2016_TPIIT.pdf
http://dse.fmi.uni-sofia.bg/msc-teiit-bg.htm,
http://www.teiit-bg.com/

Софтуерен университет https://softuni.bg

Софтуерен университет

Софтуерния университет (СофтУни) предлага цялостна програма по софтуерно инженерство с най-търсените софтуерни технологии, както и най-модерните учебни практики. Ето защо ние използваме модела „учене чрез правене“, предоставяйки на нашите курсисти обучение по програмиране, съчетано с реален практически опит и познания в най-търсените технологии. Формите на обучение в програмата са присъствена и онлайн, позволявайки пълна гъвкавост на всеки желаещ да се възползва от услугите ни. Последвалото обучение позволява на всички новопостъпили кандидати да усвоят основните концепции, нужни за изграждането на професионални навици и практики, а по-късно и възможността за професионална специализация в 4 направления: C# Web Development, Java Web Development, PHP Development, JavaScript Development. На най-добрите курсистите от програма на СофтУни се предоставя и кариерно съдействие в над 70 от водещите IT компании, с които си партнираме посредством кариерния ни център.

Всеки месец стартира безплатно обучение по Основи на програмирането, което служи като подговка за приемен изпит за програмата по софтуерно инженерство. За него кандидатстват по 1500 души на месец, като за 3 години броят на участниците наброява 18 000 души. Един от най-големите ни успехи е организирането на безплатното обучение в 28 града в страната.
СофтУни предлага и отворени за всички платени или безплатни обучения. От началото на 2016 година са се провели над 50 такива. За изминалите 3 години близо 25 000 души са развили уменията си, доверявайки се на нашите курсове.
Всяка седмица каним и гост-лектори, които представят актуални теми и да провеждат дискусии под формата на безплатни семинари в областта на софтуерните и хардуерните технологии, предприемачество и бизнес развитие, маркетинг и продажби, дизайн и потребителско изживяване и др.

През 2016 година СофтУни стартира най-новите си инициативи:
SoftUni Digital е цялостна програма по дигитален маркетинг, която се състои от 7 основополагащи курсa, водени от едни от най-добрите експерти в страната. SoftUni Digital е създадена, за да отговори на реалните бизнес изисквания и цели да даде шанс за реализация в маркетинговата индустрия или предприемачеството на всички талантливи, креативни хора. Програмата стартира през октомври 2016 с безплатния курс Marketing Fundamentals, за който се записаха над 2500 души.
SoftUni Kids е програма по програмиране за деца, целяща да докосне малчуганите до процеса на създаване чрез програмиране. В тази инициатива децата учат чрез правене и постоянна работа в екип - дейности, развиващи логическото мислене и въображение.
Мисията ни е да обучаваме, да даваме професия и работа на хиляди млади хора. Тя е част от по-голямата цел - „България – силициева долина в Европа“. Измерителят за успех е броят на хората, на които СофтУни е променил живота към по-добро, хилядите, които са намерили своя път и призвание в професията софтуерен инженер и прилежащите професии от ИТ индустрията.
СофтУни променя перспективата за ИТ образованието в България, допринася за създаването на качествени, мислещи и правещи кадри в сферата на софтуерните технологии. За разлика от традиционните университети, СофтУни е образователен център, който възпитава математическо мислене и практическо решаване на проблеми, подготвя хората за реалния живот като инженери в софтуерната индустрия като обръща сериозно внимание на екипните и личностните умения.

Хак България http://hackbulgaria.com/

Хак България

Почти 3 години, които скоро ще навърши, школата по програмиране Хак България дава необходимата практическа и теоретична подготовка за започване на първа работа на стотици студенти.
Стремим се всички наши дейности и инициативи да бъдат интересни, мотивиращи и да надграждат знанията на младите ИТ кадри, за да може българската ИТ общност да се развива.

Нашите инициативи до този момент включват:

Курсове по програмиране

До този момент Хак България е организирала 28 безплатни курса, включващи различни технологии, включително - Python, Java, JavaScript, Android, Node.JS, Ruby, Ruby on Rails и Azure.

Моделът на обучение се основава на “обърнатата класна стая”, при който фокуса е върху практически занятия, а теорията остава за домашно.

Курсовете се провеждат в неформална и приятелска обстановка. Преподавателите са опитни и ангажиращи експерти от ИТ сферата.

Над 150 курсисти са започнали работа в сектора, след като са преминали курсовете в Хак България.

Материалите от всички курсове и обучения са със свободен достъп в GitHub страницата на школата: https://github.com/HackBulgaria
HackConf

Хак България е организатор на ежегодната технологична и мотивационна конференция - HackConf.

До момента събитието се е провело в две поредни издания: първото през 2015-та и второто през 2016-та година. Темите на конференцията са последвателни - “Защо да започнем своето развитие в ИТ сферата?”(HackConf 2015) до надграждащата я “Как да станем по-добри програмисти и ИТ специалисти?”(HackConf 2016).

На последното издание на конференцията посетителите наброяваха 1600 - ученици и студенти от 14 града в страната.

Повече за конференцията може да намерите на нейния уебсайт: http://hackconf.bg/, както и да прочетете причината да се стартира иницативата: https://blog.hackbulgaria.com/after-hackconf2015/

HackFMI

Хак България е главен организатор на ежесеместърния хакатон HackFMI (http://hackfmi.com/), който се провежда във Факултета по Математика и Информатика към СУ.

До момента са организирани 8 издания - предстои да се проведе 9-то през пролетта на 2017-та.

Част от темите, по които са работили участниците на педходните издания, са: Алгоритми, Игри, Образование, Благотворителност и др.

Събитието е безплaтно и е сред първите хакатони в страната. HackFMI служи за образец на немалко подобни събития - Първите хакатони в градовете Враца и Благоевград, както и хакатонът на учениците от столичното технологично училище ТУЕС.

Повече за HackFMI може да намерите на сайта: http://hackfmi.com/, както и мотивацията за старитарането на събитието в блог статията на основателя на Хак България - Радослав Георгиев.


Успоредно с тези инициативи школата създава и:

Българската потребителска Django група
Алумни общност с над 450 активни члена
16 кариерни и технологични събития от поредицата What can X Do?Партньорства и съвместни дейности

През последната година Хак България изгражда партньорство с организации, които усилено работят за промяна и подобряване на средата в страната.

Хак България е партньор и стейкхолдър на инициативата на БАИТ “eSkills for Jobs”.
До момента Хак България е организирала няколко събития по повод европейската иницатива “Code Week”.
През 2016г. екипът се включи в едноседмичната инициатива на Фондация “Подарете книга” - “Училище за работа”.

Новини

28.02.2017

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2016 г.

Церемонията по награждаване на победителите се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев   Този следобед, на официална церемония бяха отличени победителите в...

13.02.2017

Известни са номинираните в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2016 г.

Церемонията по награждаване на победителите ще се проведе под патронажа и с участието на Президента на Република България Румен Радев   До крайния срок за регистрация в конкурса...

17.01.2017

За 4-та поредна година над 100 кандидатури в конкурса „Наградите на БАИТ“

Традиционно най-силна е конкуренцията в Образователна награда, новите категории „Значителен корпоративен ИКТ проект“, „Интернет на нещата“ и „Младежка награда“...

 

Златен спонсор

Sofia Airport Center

Сребърен спонсор

Microsoft ДСК Телелинк Lirex Telus International

Със съдействието на Община Бургас

Община Бургас

Бронзов спонсор

Smart Center Burgas apis

Партньори

Българска национална телевизия БНР БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ Computerworld IDG Център за безопасен интернет Teacher.bg Списание Computer TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven Start It Smart DIGITALEUROPE ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Innovation Starter SocialEvo JA Bulgaria eventsmedia.bg LaunchHub